пречки

пречки
същ. - решетки, преграда, препятствие, бариера

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • велеслалом — (норв. slad loom блага падина) спорт. 1. скијачки натпревар, слалом со поголем број пречки (природни и вештачки) 2. натпреварување на чамци со пречки 3. во фудбалот: пробив на играч со вешт дриблинг …   Macedonian dictionary

  • диспноја — (грч. dys, pnoe дишење) мед. пречки при дишењето, тешко дишење, задув (при тешки заболувања на органите за дишење, на срцето, при некои нервни нарушувања, треска, механички пречки и др·) …   Macedonian dictionary

  • РДС — (анг. RDS, скр. од Radio Data System) систем на радиоподатоци пренос на дополнителни информации истовремено со редовната радиопрограма, без пречки во нејзиниот нормален прием посебно опремен радиоприемник го овозможува детектирањето и… …   Macedonian dictionary

  • апланира — (фр aplanir) 1. израмни/израмнува, 2. среди/средува, доведе/доведува во ред, 3. изглади/изгладува, отстрани/ отстранува пречки …   Macedonian dictionary

  • атропин — (грч. atropos) хем. алкалоид од растението лудо билје (лат. Atropa belladonna) жесток отров, ги проширува зениците и предизвикува привремени пречки во видот во многу мали дози се употребува за лекување на грчови во цревата, во жолчното ќесе, во… …   Macedonian dictionary

  • булфинч — (анг. bull finch) спорт, густа трнлива жива ограда преку која мора да прескокне коњот во трка со пречки …   Macedonian dictionary

  • гимкана — (грч. gym, скр. од gymnazo вежба, инд. khana игралиште) спорт, спортски натпревари во кои на натпреварувачите им се поставуваат разни шеговити пречки …   Macedonian dictionary

  • голф — (итал. golfo) морски залив пристаниште. (анг. golf) спорт, игра со мали тврди топки, односно со дрвени или железни кугли кои со специјални стапови се втеруваат во дупче преку разни вештачки пречки …   Macedonian dictionary

  • дизартрија — (грч. dys , arthro расчлени/расчленува) мед. нарушување на говорот што се манифестира со пречки во создавањето на гласови …   Macedonian dictionary

  • дизбазија — (грч. dysне, basis корен) мед. пречки и тешкотии во одењето …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”